Amsterdam Connecting Trade (ACT)

Welkom op de portal van ACT. Hier vindt u een overzicht van alle lopende ACT-projecten en concepten, met links naar meer informatie.

Het programma ACT is in 2008 gestart. De doelstelling was de integrale ontwikkeling van het gebied ten zuiden van Schiphol als toplocatie voor logistieke bedrijvigheid. In de afgelopen jaren is het speelveld verbreed. De focus ligt nu op logistieke innovaties in de Metropoolregio Amsterdam: de Logistieke Westas (van bloemenveiling via Schiphol tot Haven Amsterdam). ACT als samenwerkingsverband is aangepast op deze nieuwe scope. In de nieuwe samenwerking ligt minder focus op specifieke bedrijventerreinen. In afstemming met partners in de Amsterdam Logistics Board werken we aan versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van de gehele regio. Dit doen we via uitvoering van concrete ruimtelijke en infrastructurele projecten.

Een overzicht van alle projecten binnen het regionale Cluster Logistiek vind u op de online community Dinalog Amsterdam.

Multimodaliteit

HST cargo:

vrachtvervoer van expresgoederen, bloemen en verswaren via de hogesnelheidstrein naar economische centra en logistieke knooppunten in Europa. lees meer

Truckparking:

speciale zones waar trucks parkeren totdat zij worden afgeroepen om bij luchthavenplatform te laden of lossen. lees meer

Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV):

luchthavenplatform snel, direct toegankelijk voor vrachtverkeer van en naar Schiphol. lees meer

OLV Greenport:

efficient transport tussen bloemenveiling en Schiphol. lees meer

Beyond Logistics

Beyond Logistics is een antwoord op structurele trends op het gebied van logistiek en clustervorming. Beyond Logistics faciliteert bedrijven uit verschillende clusters die een logistiek vestigingsmilieu verkiezen. We spelen in op:

  • snel veranderende vragen uit de markt
  • de behoefte aan ‘ketenintegratie' (vervlechting van functies)
  • persoonlijk contact met klanten en toeleveranciers
  • presentatie- en trainingsfaciliteiten
  • het vergroten van efficiëntie in de logistieke keten.

Beyond Logistics werkt diverse concepten uit zoals Aerospace Incubator, Bioport Europe, Fashion Logistics, E-commerce en Seamless connections.

Duurzaamheid

ACT faciliteert nieuwe vormen van handel en logistiek. Onder andere door het bieden van innovatieve oplossingen voor vracht- en personenvervoer. Maar ook door in te spelen op de trend in de logistieke sector om mensen, informatie en goederen met elkaar te verbinden.

Duurzaamheid staat hierbij aan de basis. Voorbeelden:

Logistieke westas

Logistieke westas

Dé online community voor Logistiek in de Metropoolregio Amsterdam

@dinalogAms