Amsterdam Connecting Trade (ACT)

Welkom op de portal van ACT. Op deze portal vindt u een overzicht van de resultaten van ACT, met links naar meer informatie. Na 10 jaar is Amsterdam Connecting Trade in het voorjaar van 2015 gestopt. Oorspronkelijke doelstelling van het programma was de integrale ontwikkeling van drie innovatieve, duurzame logistieke bedrijventerreinen en nieuwe vastgoedconcepten aan de zuidkant van Schiphol. ACT vormde de opmaat voor een brede samenwerking van publieke en private partijen op de Westas van de Metropoolregio Amsterdam. En voor een nieuwe visie op de rol van de logistiek in de regio met Schiphol Trade Park als paradepaardje voor de circulaire economie. Lees hier meer over de achtergrond en verworvenheden van ACT.

Het stokje is inmiddels overgedragen aan de ‘tafel Ruimte & Infra’ van de Amsterdam Logistics Board. Een overzicht van alle lopende projecten binnen dit verband vindt u op de online community Dinalog Amsterdam.

Multimodaliteit

HST cargo:

vrachtvervoer van expresgoederen, bloemen en verswaren via de hogesnelheidstrein naar economische centra en logistieke knooppunten in Europa. lees meer

Truckparking:

speciale zones waar trucks parkeren totdat zij worden afgeroepen om bij luchthavenplatform te laden of lossen. lees meer

OLV Greenport:

efficient transport tussen bloemenveiling en Schiphol. lees meer

Beyond Logistics

Beyond Logistics is een antwoord op structurele trends op het gebied van logistiek en clustervorming. Beyond Logistics faciliteert bedrijven uit verschillende clusters die een logistiek vestigingsmilieu verkiezen. We spelen in op:

  • snel veranderende vragen uit de markt
  • de behoefte aan ‘ketenintegratie' (vervlechting van functies)
  • persoonlijk contact met klanten en toeleveranciers
  • presentatie- en trainingsfaciliteiten
  • het vergroten van efficiëntie in de logistieke keten.

Onder de pijler Beyond Logistics is gewerkt aan diverse concepten zoals Aerospace Incubator, Bioport Europe, Fashion Logistics, E-commerce en Seamless Connections.

Duurzaamheid

Het faciliteren van nieuwe vormen van handel en logistiek stond centraal binnen ACT. Onder andere door het bieden van innovatieve oplossingen voor vracht- en personenvervoer. Maar ook door in te spelen op de trend in de logistieke sector om mensen, informatie en goederen met elkaar te verbinden. Duurzaamheid staat hierbij aan de basis.

Voorbeelden waar dit tot uiting is gekomen:

WESTAS

WESTAS

Dé online community voor Logistiek in de Metropoolregio Amsterdam

@dinalogAms